Duurzaamheid

Bij Kwekerij Ome Joop vinden we duurzaamheid belangrijk en daarom doen wij er zoveel mogelijk aan om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

MPS A certificaat

MPS-ABC is een certificaat dat milieubewust produceren stimuleert. Onze planten worden gekweekt met behulp van de meest milieuvriendelijke technieken. Aan milieubewust kweken worden diverse normen en eisen gesteld. Deze normen en eisen worden samengesteld en gecontroleerd door Milieu en Project Sierteelt (MPS). Kwekerij Ome Joop is al jaren A-gecertificeerd.

Gebruik regenwater

Middels een grote opvangbak slaan wij het regenwater op dat valt op het dak van de kassen. Dit regenwater wordt afgevoerd naar een grote watersilo waarna de planten hiervan water krijgen.

Afvalscheiding

Wij streven er naar om het milieu minimaal te belasten. Wij hebben daarom aparte vuilniscontainers voor papier, plastic en restafval. Bovendien worden alle potjes hergebruikt. In de kwekerij scheiden wij dus alle soorten afval.

Zonnepanelen

Sinds oktober 2022 liggen er 105 zonnepanelen op het dak van onze schuur. Hiermee zijn wij energie-neutraal geworden.

Gerecycled plastic

Onze potten en trays worden gemaakt van gerecycled plastic, wat afkomstig is uit de plastic pmd bak.